תיאור

תיאור

Type: Gold Touch USB Type C Fingerprint Reader – Front Touch
Color: Silver
Overview:

This USB product allows you to lock and unlock your computer with your fingerprint.

Features:

  • Fingerprint Scanner Dongle
  • 360° Fingerprint Recognition
  • Multi Finger Recognition
  • Reading in 0.5s with self-learning
  • Smart ID Software for Access Management
  • Files and Folders Encryption/decryption by Touch
  • Durable Metal Housing
  • Support Windows 10/11 32/64 bits

Item Description:

  • Weight 5g
  • Dimension 21.4x17x12mm
מוצרים נוספים בסדרה:

מק”ט: E-USB-FF
USB A Smart Fingerprint Reader– Front Touch

מק”ט: E-USB-FT
USB A Smart Fingerprint Reader – Top Touch